HIb logo.Hedmarken brannvesen (Hib) er et felles brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten på Hedmarken - på østsiden av Mjøsa

Du finner informasjon fra dem på denne nettsiden:
www.hedmarken-brannvesen.no 

Ønsker du kontakt med HIB, kan du ringe tlf 40 00 79 99.
Epost: postmottak@hedmarken-brannvesen.no
Gjelder henvendelsen din en akuttsituasjon, skal du ringe 110.

Vi har tre brannstasjoner:
Hovedbrannstasjonen ligger inntil Vikingskipet i Hamar. Den er døgnbemannet med 4-5 heltids brannmannskaper. Her har administrasjonen, forebyggende avdeling og feierne i Hamar og Vang sitt tilhold.

Brannstasjonene i Stange og Løten har brannmannskaper på deltid med hjemmevakt. Stasjonene er ubetjente, men feierne tilknyttet disse områdene har sine kontorplasser her.

Informasjon vedr. brann og brannvern:

Husk røykvarsler-påbudet!

Informasjon om brannvern på ulike språk