Hokus Bokus er en bibliotekklubb for førskolebarn (og deres voksne).                                                                                                                

Målet er å skape positive relasjoner mellom barn, voksne og biblioteket. Vi ønsker også å legge til rette for gode lesestunder og for deling av leseopplevelser.

Medlemskap er gratis.

Barna får et medlemskort, ei bokgave og et lite hefte der det stemples for hvert besøk på biblioteket; enten det er i forbindelse med lesestunder, barnetimer, boklån/innlevering osv.

En gang i året arrangeres det Hokus Bokus-dag med underholdning.

Her finner dere lesetips fra våre barnebibliotekarer. Lesetipsene oppdateres to ganger i året.