Idrettshallen er bygget ved siden Nordlyshallen/OL-amfi. Bygget inneholder to seksjoner. En seksjon for idrettshallen hvor Hamar Kommune er eier, og en næringsseksjon (med dagligvareforretning) som Hamar Vest Invest AS er eier av.

Noen korte fakta:

  • Hamar Kommune  bevilget en ramme på 91,9 mill for idrettshall-seksjonen.
  • Brutto areal er 3250 m2 for idrettshallen, i tillegg kommer en kontordel 308 m2.
  • Hamar Kommune hadde en totalentreprisekontrakt med Olrudgruppen AS for oppføring av bygget.
  • Bygget sto ferdig 31.08.15, og fra dette tidspunktet startet Hamar Kommune sin drift av bygget. Åpningen ble holdt 6. september 2015.
  • Selve idrettshallen vil være en flerbruksarena, hvor selve banen har internasjonale mål for elitehåndball.

Hallen i sluttfasen av byggeperioden.
Boligpartner arena. Kveldsfoto.