Lenke til verktøy som brukes for å evaluere og sammenligne innkomne tilbud.

Brukes i forbindelse med innkjøps- og utvelgelsesprosesser. Verktøyet er et Excel-dokument.