2324 Vang på Hedmarken
Tlf.: 62 56 35 50Collage fra Lunden skole
Rektor Kjell Ola Brodal

"Alle hører til"

Lunden skole ligger i Vang på Hedmarken. Det er 192 elever på skolen.  Skolen har flotte uteområder. I desember 2020 vil en helt ny skole stå ferdig. Da vil vi få nye moderne skolelokaler og et flott uteområde

Lunden skole har også en egen spesialpedagogisk avdeling  som ble åpnet i 1999. Det er en forsterket avdeling for sterkt funksjonshemmede barn. Se lenke til brosjyre.Vårt verdigrunnlag er:
Gode holdninger, kunnskap, omsorg og ansvar i et inkluderende felleskap.

Lenker: