Velkommen til spesialpedagogisk avdeling ved Lunden skole

Vi har i dag 12 elever ved avdelingen. Alle elevene ved spesialpedagogisk avdeling har tilhørighet på sitt alderstrinn i skolen. Den enkelte elevs behov og forutsetninger avgjør hvilken grad den fysiske tilhørigheten skal ha. All spesialundervisning foregår i klassen, mindre grupper eller 1:1, og er godt tilrettelagt den enkelte elevs interesser og utviklingspotensiale. Vi vektlegger trivsel, og legger til rette for at elevene daglig skal ha opplevelser som stimulerer de ulike sansene. Gjennom tilpassede aktiviteter skapes mestring og læring i det daglige!

Se brosjyre for mer informasjon

 

Daglig leder er Bente Voldhaug unntatt onsdager da Ragnhild Blystad leder avdelingen.