Skriv ut og send papirversjon. 

       Byggesak:

       Kart og oppmåling:

      Vann og avløp:

 

Papirversjon av blanketter skal til: Hamar kommune, byggesak og oppmåling, postboks 4063, 2306 Hamar.

NB! Statens kartverk (SK) har etter matrikkellov og forskrift litt ulike roller og oppgaver knyttet til utgivelse av veiledningsmateriell som standardisering av rapporter og dokumentasjon av opplysninger som skal registreres i matrikkelen herunder skjemaer.

Lenker: