Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Møbellager

Hamar kommunes møbellager gir både arbeidsplasser og sørger for gjenbruk på beste måte.

Leder: Kari Engebretsen, Hamar Arbeid & Aktivitet
Kontaktinfo for levering/henting av hele og rene møbler og hvitevarer:

Hvem og hva kan leveres?
Brukbare møbler og hvitevarer i god stand, som du og jeg ikke trenger lenger, kan leveres til kommunes møbellager. Avtal henting eller tid for å levere selv. Både private og firmaer kan levere. Det er ikke snakk om kjøp og salg, kun å gi bort.

Hvor?
Møbellageret ligger på trehørningen, og tjenester kan bestilles fra møbellageret hver ukedag kl. 8.00 til 15.00. 

Til hvem? 
Møblene kan ikke kjøpes som fra en ordinær bruktbutikk. Her er det Nav og Flyktningkontoret som "bestiller" fra møbellageret og varene kjøres da ut til de som skal ha dem.

Hvem jobber der? 
Arbeidsstaben ved møbellageret vil bestå av mellom seks og åtte personer fra Nav-systemet, som ledes av ansatte ved Hamar Arbeid & Aktivitet. 

Vinn-vinn
Arbeidet med henting og utkjøring, samt små reparasjoner av møbler, skaper arbeidsplasser. Gjenbruk av møbler og hvitevarer gir lavere utgifter og er samfunnsmessig fornuftig. Kort sagt, vinn-vinn for både private og kommunen.

- Alle vil tjene på dette møbellageret, sa ordfører Einar Busterud under åpningen i februar. - Folk får kvitte seg med møbler på en god måte og samtidig hjelpe andre. Flyktninger og andre som trenger det, får innredet hjemmene sine, og det skapes nyttige arbeidsplasser for mottakere av sosialhjelp. Dette er bra på alle måter!

Ansatte ved møbellageret. Pent brukte møbler kommer til nytte.

Sist endret: 23.01.2017
|
|
|