• Sentralbord Finsalsenteret: 62 56 36 00
  • Trine Pettersen, avdelingssykepleier Finsalhagen C2 og leder for Bemanningsenhet - mobil 907 95 244
  • Stine Spangen, avdelingsleder Finsalhagen omsorg - mobil 482 77 752 
  • Ane Børresen er avdelingssykepleier på Finsalsenteret C1 - mobil 993 11 912
  • Ansatte: Ca 25 årsverk
Finsalhagen sett fra lufta. Foto: Skyphoto.no

For hvem?
Finsalhagen har 14 sykehjemsplasser og 28 omsorgsboliger. 7 og 7 boliger eller plasser hører sammen i en enhet. Dette er et heldøgns omsorgstilbud tilpasset ulike faser av demens eller ervervet kognitiv svikt. Alle leiligheter har eget kjøkken, og i veggene ligger mye velferdsteknologi med muligheter for individuell tilpasning.

Brosjyre om Finsalhagen.

Om bygget
Finsalhagen har moderne arkitektur og er innredet i varme jordfarger. Farger og kontraster brukes for å hjelpe beboerne i hverdagen; lyse vegger og mørke dører til beboernes rom og leiligheter gjør døra lett å se. For at man ikke skal gå feil, har dører til personalrommene har samme farge som vegg. Ensfargede gulv gir en rolig atmosfære, og det er sørget for gode lysforhold uten for mye gjenskinn. Bygget er utformet for å ha minst mulig institusjonspreg og mest mulig hjemme-følelse.

Det er lagt vekt på både moderne funksjonalitet og god estetikk med helhet i forhold til fasade og interiør. Utendørs er det gangstier og opphøyde bed, og innendørs er det utsmykket spesielt med tanke på de som skal bo der.

Finsalsenteret
Faglig er Finsalhagen nært tilknyttet Finsalsenteret. Det er også bygget en gangkulvert slik at man kan gå tørrskodd imellom byggene. 

Historikk
Hamar kommunestyre vedtok i november 2013 at Finsalhagen omsorgssenter skulle bygges. Daværende ordfører Morten Aspeli tok de symbolske første spadetakene for Finsalhagen omsorgssenter 19. august 2014. Innflytting februar 2016. Finsalsenteret har kostet omkring 200 millioner kroner å bygge. 

Se en presentasjon av byggingen og bygget slik det framstår i dag.