- Velkommen til vandring gjennom Hamar!      Engelsk flagg

 

Pilegrimsleden, vandringsveien som fører helt til Nidaros, går rett gjennom Hamarområdet. Her kan du følge to ulike leder.

 

Hovedleden fører deg til Domkirkeodden med ruinene av middelalderens domkirke som ble påbegynt i 1152, nå med vernebygg i glass fra 1997. Her finner du også bispeborgen og rester etter den gamle Hamarkaupangen.  Herfra går leden videre langs stranda, så på gammel almueveg over Furuberget og inn i Ringsaker kommune.   

 

Alternativ led krysser Svartelva på samme sted som Kongevegen på 1700-tallet og gå videre om Vang kirke hvor deler av kirkegården er fra middelalderen. >

 

Uansett rute, Hamar kulturkontor ønsker deg god tur. Vi minner om at turistkontoret i Vikingskipet og Servicekontoret i Hamar rådhus selger en liten bok/brosjyre som forteller mer om det du ser langs Pilegrimsleden. Her er kart, bilder og rikelig med tekst. Det er Stange og Hamar kommune i fellesskap som er ansvarlig for utgivelsen.

 

 


Kommunevåpenet til HamarLitt om Hamars byvåpen

Byvåpenet finner du her på siden.  Det har aner helt tilbake til middelalderen.  Vi finner en beskrivelse i boken ”Hamar-Krøniken” som man antar er skrevet midt på femtenhundre-tallet:

 

”Hammers Vaaben var en Uhrhane med udslagne Vinger udi Toppen paa et Fure træ, som voxer grønt, og samme deres Vaaben var udgravet over Raadstuedøren.  Dernest sto udenfor Raadstuen en stor Steen, som var udhuggen med Stadsvaaben og gamle Bogstaver”.

 

Eksperter har i moderne tid rekonstruert Byvåpenet etter denne beskrivelsen.  De fire tårnene i murkronen symboliserer at Hamar er et bispesete.

Lenke: