Formålet er å styrke den faglige undervisningen innen natur og miljø, friluftsliv og samfunnsfag. For Hamarskolene har vi laget en egen oversikt over tilbudet til de ulike trinnene. Denne planen ligger i menyen til venstre.

Hovedområdene for skole er:

  • Undersøkelser, observasjon og kartlegging av naturmiljøer i skog og vann.
  • Klima, energi, miljø og avfallshåndtering
  • Kulturminner, fra vikingegraver til skipsfartens historie på Mjøsa
  • Friluftsliv med aktiviteter knyttet opp til skolens nærmiljø.

 

Naturskolen er et kompetansesenter som skolene/lærerne kan bruke ved behov. Ta gjerne kontakt