Aktiviteter i Frivilligsentralens regi – en oversikt:

Telefonvakt
Kontorets kjernetid er fra 10-15 med frivillige som telefonvakter og oppdragsformidlere. Fra 13-15 er det frivillige som betjener kontoret på turnus, primært for å formidle Frivilligsentralens tjenester. Pensjonister fra 10 ulike pensjonistforeninger utfører denne tjenesten på formiddagen fra  10-13, primært for å formidle betalt, praktisk hjelp gjennom Pensjonisthjelpen.

Advokatvakt
Tilbudet er i Frivilligsentralens lokaler de 2 første mandagene i hver måned fra kl 1700. NB! Påmelding til hamar@frivillighet.no eller 625 10096.  Frivillige fra Frivilligsentralen og Pensjonisthjelpen alternerer med å være "vaktmester", d.v.s. være tilstede, låse opp og legge til rette. Et populært tiltak for folk i alle aldre med ulike juridiske spørsmål.

Barn
Barnevaktsentralen formidler barnevakter og frivilligsentralen hjelper også foreldre med å finne ”Reservebesteforeldre”. 

Boken kommer
Opplegg i samarbeid med  biblioteket der frivillige bringer bøker hjem til lånere som ikke selv kan komme til biblioteket.

Bær-/fruktformidling
Formidling av frukt og bær fra private hager til andre som vil plukke selv. 

Flerkulturelt arbeid
"Flerkulturell aktivitets kafé" er et familiearrangement, og vi ønsker deg med familie og/eller venner velkommen som deltager i dette fellesskapet. Tanken er å bidra til å skape et større nettverk, samt få en tilknytning til Hamar. Kafètreffet er gratis og et sted der man kan møtes til forskjellige aktiviteter, midterste og siste torsdag i mnd. Vi møtes i Frivilligsentralens lokaler kl. 17.00 - 20.00. Detter er et flerkulturelt samarbeid med Redd Barna og Sanitetsforeningen.

Hyggegrupper/aktivitetsgrupper
For beboere i omsorgsboliger. Hyggestundene samler mange, og er til stor glede for både beboere og arrangører. En frivillig organiserer også aktivitetsgruppe for Psykisk utviklingshemmede.  Ei gruppe for kvinner møtes 1 gang i uka til ulike aktiviteter.

Følgetjeneste
Den tjenesten som blir mest benyttet. Det  gjennomføres  bruk av drosje ved besøk hos lege, sykehus, fysioterapeut og tannlege. Flere frivillige er også  faste ledsagere og hjelpere for mennesker som trenger hjelp til bassengtrening. Noen trenger en ledsager til å komme seg ut og gå. Hjelp til innkjøp besørges både som en fast ordning og ved mer sporadiske forespørsler.

Seniordata
Aktivitet som går på biblioteket i Hamar hver mandag. Frivillige fra sentralen er veiledere.

Andre aktiviteter:

  •  Frivillighetstreff

  •  Frokostgrupper

  •  Turvenn

  •  Diverse aktiviteter for de frivillige

  •  Brosjyre: Verdt å vite for deg over 60 

 --------- 

Hvis du ønsker nærmere informasjon/kontakt med Hamar Frivilligsentral, velkommen til oss! 

TLF: 62510096 / 62510097 / 62510098 
Nettside: http://hamar.frivillighet.no

Epost: hamar@frivillighet.no

Daglig leder: Anne Thingstad Eriksen