Lønningskontoret
Ressurspersoner vedr. Agresso lønn. Ansvarlig for den månedlige lønnsutbetalingen. Registrering av lønns- og personaldata. Registrering av timelister og reiseregninger. Ansvar for fraværsregistrering og refusjon syke/fødselspenger. Betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Oppgjør vedr lønns- og trekkoppgaver for Hamar kommunes ansatte. Utbetaling av feriepenger. Div. avstemminger vedr Agresso lønn og regnskap.

Kontaktinformasjon og ansvarsfordeling:

Elin A. Hval
Tlf. 62 56 31 85,  e-post: elin.anita.hval@hamar.kommune.no
Lønnskonsulent. 

Rune Reiersen
Tlf. 62 56 31 86, e-post: rune.reiersen@hamar.kommune.no
Lønnskonsulent. Spesielt ansvar for refusjon NAV.

Kari-Ann Berge
Tlf. 62 56 31 83, e-post: kari-ann.berge@hamar.kommune.no

Lønnskonsulent.

Luan Thanh Thai
Tlf. 62 56 31 29, e-post: luan.thanh.thai@hamar.kommune.no

Lønnskonsulent.

Andre Røed Kristiansen
Tlf. 62 56 31 93 e-post: andre.roed.kristiansen@hamar.kommune.no
Lønnskonsulent. Spesielt ansvar for refusjon NAV.

Mette Fjeldstad Martinsen 
Telefon 62563789/97475215, e-post: Mette.Fjelstad.Martinsen@hamar.kommune.no
Lønnskonsulent

Grethe Gjelten
Telefon 62563792, e-post: Grethe.Gjelten@hamar.kommune.no
Lønnskonsulent

Gudveig Busterud
Telefon 62563785, e-post: Gudveig.Busterud@hamar.kommune.no
Lønnskonsulent

Siv Merete Høsøien Hoddø
Telefon 62563086, e-post: Siv.Merete.Hosoien.Hoddo@hamar.kommune.no
Lønnskonsulent