Lønningskontoret
Ressurspersoner vedr. Agresso lønn. Ansvarlig for den månedlige lønnsutbetalingen. Registrering av lønns- og personaldata. Registrering av timelister og reiseregninger. Ansvar for fraværsregistrering og refusjon syke/fødselspenger. Betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Oppgjør vedr lønns- og trekkoppgaver for Hamar kommunes ansatte. Utbetaling av feriepenger. Div. avstemminger vedr Agresso lønn og regnskap.

Kontaktinformasjon og ansvarsfordeling:

Elin A. Hval
Tlf. 62 56 31 85,  e-mail: elin.anita.hval@hamar.kommune.no
Lønnsmedarbeider. 

Rune Reiersen
Tlf. 62 56 31 86, e-mail: rune.reiersen@hamar.kommune.no
Lønnsmedarbeider. Spesielt ansvar for refusjon NAV.

Kari-Ann Berge
Tlf. 62 56 31 83, e-mail: kari-ann.berge@hamar.kommune.no

Lønnsmedarbeider.

Luan Thanh Thai
Tlf. 62 56 31 29, e-mail: luan.thanh.thai@hamar.kommune.no

Lønnsmedarbeider.

Elsa Kristine Antonsen
Tlf. 62 56 31 82, e-mail: elsa.kr.s.antonsen@hamar.kommune.no
Lønnsmedarbeider.

Andre Røed Kristiansen
Tlf. 62 56 31 93 e-mail: andre.roed.kristiansen@hamar.kommune.no
Lønnsmedarbeider. Spesielt ansvar for refusjon NAV.

Morten Bøe
Tlf. 62 56 31 46 e-mail: morten.boe@hamar.kommune.no
Lønnsmedarbeider.