Regnskapsavdelingen
Seksjonen fører regnskap for Hamar kommune, Hamar kirkelige fellesråd, Sagatun kino KF, Ankerskogen svømmehall KF, Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB), Hedemarken revisjon IKS, Næringssamarbeidet Hamar-Stange, Hedemarken Turistløyper, Stiftelsen Kåtorp, Åkersvikafondet, Overformynderi og legatregnskap. Seksjonen har systemansvaret for kommunens økonomisystem; GL Masterpiece og for system for skanning av faktura; Compello.

Kontaktinformasjon og ansvarsfordeling:

Fagansvar for regnskapet jf. Kommuneloven:
Økonomisjef 
Martin Wilisoo. 

Julie Bronken, leder for regnskap og lønn
Tlf: 62 56 31 84  E-mail: julie.bronken@hamar.kommune.no
Telefax: 62 56 31 99. 

Ann Kristin Lyngaas
Tlf: 62 56 31 88 E-mail: ann-kristin.lyngaas@hamar.kommune.no

Britt Smedholen
Tlf: 62 56 31 98  E-mail: britt.smedholen@hamar.kommune.no

Sølvi K. Hagelund 
Tlf: 62 56 31 97  E-mail: solvi.k.hagelund@hamar.kommune.no

Rita Veidahl
Tlf: 62 56 31 92  E-mail: rita.veidahl@hamar.kommune.no

Kari Wågø
Tlf. 62 56 31 90 E-mail: kari.wago@hamar.kommune.no

Heidi Olsen
Tlf: 62 56 31 89 E-mail: heidi.olsen@hamar.kommune.no