Fagansvar for innfordring/inkasso av kommunale regninger. I tillegg har seksjonen også innfordring for Kirkelig fellesråd, Hedemarken Interkommunale Brannvesen, Næringsmiddeltilsynet Hedmark, Hedemarken kommunerevisjonsdistrikt og Hamarregionen Utvikling.

NB! Hvis du har spørsmål vedrørende purringer/betalingspåminnelser/inkassovarsler du har mottatt fra Hamar kommune, er det opprettet en epostadresse du kan bruke for å sende spørsmål: innfordring@hamar.kommune.no

Ansatte:

Ansvar: Eiendomsavgifter, septiktømming, Rådmannens staber, Arealplan, Strategiavdelingen, Servicekontor, Hedemarken kommunerevisjons- distrikt (HKRD), Næringsmiddeltilsynet Hedemarken (NMTH) og Hamarregionen Utvikling., Teknisk Drift og anlegg, Pleie og omsorg for Finsalsenteret, Prestrudsenteret, Parkgården, Klukstuen, - betaling av vederlag, Kultur, barnehageavgifter, Opplæring og oppvekst, husleie, festeavgifter, skjenkeavgifter, Hamar Arbeid & Aktivitet, Naturskolen, bibliotekene, refusjoner,  Hedemarken Interkomm. brann og feiervesen,  Ankerskogen svømmehall, Hikt, Kirkelig fellesråd og Hamar kino.