Hamar og Stange kommune har etablert interkommunalt samarbeid på Skatteoppkreverområdet. Hamar kommune er vertskommune for samarbeidet.

Kontaktinformasjon:

 • Hamar rådhus, Vangsvegen 51
 • Åpningstider: 09.00-15.00
 • Post sendes til: Skatteoppkreveren i Hamar, pb. 4063, 2306 Hamar.
 • Kontonr. for innbetalinger av skatt, arbeidsgiveravgift mv. for Hamar: 6345 07 04034 for Stange: 6345 07 04174
 • E-mail: Skatteoppkreveren@hamar.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Forskuddstrekk og skattetrekk
 • arbeidsgiveravgift
 • restskatt personlige og upersonlige skattytere
 • forskuddsskatt personlige og upersonlige skattytere
 • føring av skatteregnskapet
 • fastsetting av skatt med første utlegg i juni og siste utlegg i oktober
 • kontroll av arbeidsgivere
 • bestilling av skatteattest
 • innfordring av tvangsmulkt
 • utbetaling av fastsetting/ tilgode skatt

 

Skatteoppkrever:

Liv Marit Wold

Tlf 62 56 37 80 E-mail: liv.marit.wold@hamar.kommune.no

Skatt:

Sissel Anita Andersen 
Tlf 62 56 37 81  E-mail: sissel.anita.andersen@hamar.kommune.no

Rune Larsen 
Tlf 62 56 37 92 E-mail: rune.larsen@hamar.kommune.no

Asenay Iasu 
Tlf 62 56 37 89 E-mail: asenay.iasu@hamar.kommune.no 

Marit Johansen
Tlf 62 56 37 87 E-mail: marit.johansen@hamar.kommune.no

Grete Bratberg
Tlf 62 56 37 85 E-mail: grete.bratberg@hamar.kommune.no

Arbeidsgiverkontroll:

Unni Tømte
Tlf: 62 56 37 91  E-mail: unni.tomte@hamar.kommune.no .

Karen Bysveen Lier
Tlf 62 56 37 90  E-mail: karen.bysveen.lier@hamar.kommune.no

 

Om å generere kid for elektronisk betaling:
Her kan arbeidsgivere og personlige skattytere i Hamar og Stange generere KID-nummer for elektronisk betaling. Ved elektronisk betaling av skatt og arbeidsgiveravgift er det viktig å være oppmerksom på følgende:

Betal kun til Skatteoppkreveren i Hamar og Stange sine bankkonto for skatt:

 • For Hamar, kontonr. 6345 07 04034
 • For Stange, kontonr. 6345 07 04174

Betalingen må ha KID. Dersom du ikke har riktig betalingskort for hånden, kan du selv lage KID ved å bruke vår kid-generator.

For privatpersoner

For bedrifter

Her kan du lese mer om betaling av restskatt.

 

Kontakt Skatteetaten eller telefon 80 08 00 00 ved spørsmål vedrørende:

 • fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld
 • beregning av skatt
 • skattekort (direkte link til endring av skattekort)
 • utskrevet forskuddsskatt
 • merverdiavgift

Eksterne lenker