Hamar og Stange kommune har etablert interkommunalt samarbeid på Skatteoppkreverområdet. Hamar kommune er vertskommune for samarbeidet.

Kontaktinformasjon:

  • Kontorsted: 4. etg i Midtbyen Park/Grønnegata 85 med inngang i hjørnetrappa fra Grønnegata.
  • Post sendes til: Skatteoppkreveren i Hamar, pb. 4063, 2306 Hamar.
  • Fax. nr:  62 56 37 99
  • Kontonr. for innbetalinger av skatt, arbeidsgiveravgift mv. 6345 07 04034

Arbeidsoppgaver:

  • hjelper deg hvis innbetalt skatt ikke stemmer med dine lønnsoppgaver/kvitteringer
  • utbetaler tilgodeskatt til konto eller via utbetalingskort etter at du har mottatt skatteavregningen
  • mottar innbetaling av forskuddsskatt/restskatt fra deg
  • sender ut betalingsblanketter
  • svarer på spørsmål vedrørende betaling
  • hjelper deg å finne løsninger hvis du ikke kan betale innen fristen

Fra 2. april -12 ble også oppgaveløsningen i Innfordrings- / fakturavdelingen for Hamar kommune omorganisert. Innfordringsoppgavene (dvs oppfølging av misligholdte kommunale regninger, eiendomsavgift, gebyrer og eiendomsskatt) ledes av skatteoppkrever og er nå samlokalisert med det interkommunale skattesamarbeidet.

Om å generere kid for elektronisk betaling:
Her kan arbeidsgivere og personlige skattytere i Hamar generere KID-nummer for elektronisk betaling. Ved elektronisk betaling av skatt og arbeidsgiveravgift er det viktig å være oppmerksom på følgende:

-Betal kun til Hamar kommunes bankkonto for skatt: 634 50 704034
-Betalingen må ha KID. Dersom du ikke har riktig betalingskort for hånden, kan du selv lage KID ved å bruke vår kid-generator. Klikk for å 
GENERERE KID.

Arbeidsoppgaver på den enkelte:

Unni Tømte
Tlf: 62 56 37 91  E-mail: unni.tomte@hamar.kommune.no 
Regnskapskontroll arbeidsgivere, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, informasjon lønnsinnberetning.

Harald Jensen Gjendal 
Tlf: 62 56 37 84  E-mail: harald.jensen.gjendal@hamar.kommune.no 
Regnskapskontroll arbeidsgivere, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, informasjon lønnsinnberetning.

Sissel Anita Andersen 
Tlf 62 56 37 81  E-mail: sissel.anita.andersen@hamar.kommune.no
Betaling av restskatt og forskuddsskatt personer. Betaling av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og skatt for selskaper.

Marit Johansen
Tlf 62 56 37 87 E-mail: marit.johansen@hamar.kommune.no
Skatteregnskap, skatteavregning, forhåndsligninger og endrede ligninger. Innsending av a-meldinger. Informasjon om koder i forbindelse med lønnsinnberetning.

Grete Bratberg
Tlf 62 56 37 85 E-mail: grete.bratberg@hamar.kommune.no
Betaling av restskatt og forskuddsskatt personer. Betaling av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og skatt for selskaper.

Rune Larsen 
Tlf 62 56 37 92 E-mail: rune.larsen@hamar.kommune.no
Betaling av restskatt og forskuddsskatt personer.

Karen Bysveen Lier
Tlf 62 56 37 90  E-mail: karen.bysveen.lier@hamar.kommune.no
Regnskapskontroll arbeidsgivere, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, informasjon om lønnsinnberetning. Informasjon til nyetablerte arbeidsgivere.

Asanay Iasu 
Tlf 62 56 37 89 E-mail: asenay.iasu@hamar.kommune.no 
Betaling av restskatt og forskuddsskatt personer.