Hamar og Stange kommune har etablert interkommunalt samarbeid på Skatteoppkreverområdet. Hamar kommune er vertskommune for samarbeidet.

Kontaktinformasjon:

 • Hamar rådhus, Vangsvegen 51
 • Åpningstider: 09.00-15.00
 • Post sendes til: Skatteoppkreveren i Hamar, pb. 4063, 2306 Hamar.
 • Kontonr. for innbetalinger av skatt, arbeidsgiveravgift mv. for Hamar: 6345 07 04034 for Stange: 6345 07 04174
 • E-mail: Skatteoppkreveren@hamar.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Forskuddstrekk og skattetrekk
 • arbeidsgiveravgift
 • restskatt personlige og upersonlige skattytere
 • forskuddsskatt personlige og upersonlige skattytere
 • føring av skatteregnskapet
 • fastsetting av skatt med første utlegg i juni og siste utlegg i oktober
 • kontroll av arbeidsgivere
 • bestilling av skatteattest
 • innfordring av tvangsmulkt
 • utbetaling av fastsetting/ tilgode skatt

 

Skatteoppkrever:

Liv Marit Wold

Tlf 62 56 37 80 E-mail: liv.marit.wold@hamar.kommune.no

Skatt:

Sissel Anita Andersen 
Tlf 62 56 37 81  E-mail: sissel.anita.andersen@hamar.kommune.no

Rune Larsen 
Tlf 62 56 37 92 E-mail: rune.larsen@hamar.kommune.no

Asenay Iasu 
Tlf 62 56 37 89 E-mail: asenay.iasu@hamar.kommune.no 

Marit Johansen
Tlf 62 56 37 87 E-mail: marit.johansen@hamar.kommune.no

Grete Bratberg
Tlf 62 56 37 85 E-mail: grete.bratberg@hamar.kommune.no

Arbeidsgiverkontroll:

Unni Tømte
Tlf: 62 56 37 91  E-mail: unni.tomte@hamar.kommune.no .

Karen Bysveen Lier
Tlf 62 56 37 90  E-mail: karen.bysveen.lier@hamar.kommune.no

 

Om å generere kid for elektronisk betaling:
Her kan arbeidsgivere og personlige skattytere i Hamar og Stange generere KID-nummer for elektronisk betaling. Ved elektronisk betaling av skatt og arbeidsgiveravgift er det viktig å være oppmerksom på følgende:

Betal kun til Skatteoppkreveren i Hamar og Stange sine bankkonto for skatt:

 • For Hamar, kontonr. 6345 07 04034
 • For Stange, kontonr. 6345 07 04174

Betalingen må ha KID. Dersom du ikke har riktig betalingskort for hånden, kan du selv lage KID ved å bruke vår kid-generator.

For privatpersoner

For bedrifter

Her kan du lese mer om betaling av restskatt.

 

Er det registrert feil bankkontonr?

Dette kan du endre her.

 

Kontakt Skatteetaten eller telefon 80 08 00 00 ved spørsmål vedrørende:

 • fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld
 • beregning av skatt
 • skattekort (direkte link til endring av skattekort)
 • utskrevet forskuddsskatt
 • merverdiavgift

Eksterne lenker