Deltakerrådet er tillitsvalgte fra alle klassene på skolen. Rådet har jevnlige møter og tar opp saker som angår skolehverdagen. Rådet står også for forskjellige arrangementer.