Kilmark, Pål

pal.kilmark@edu.hamar.kommune.no

Spes.ped-ansvarlig / rådgiver

Nicolaisen, Aina E.N.

aina.nicolaisen@edu.hamar.kommune.no

Lærer

Martinsen, Elin

elin.martinsen@edu.hamar.kommune.no

Teamleder/ Miljøterapeut

Dan Brekken 

dan.brekken@edu.hamar.kommune.no

Ungdomsarbeider

Lars Marius Sollienlars.marius.sollien@edu.hamar.kommune.noUngdomsarbeider
Laura Tangnæslaura.maria.tangnaes@edu.hamar.kommune.noUngdomsarbeider
Randi Helene Sollien Kongsrudrandi.h.sollien.kongsrud@edu.hamar.kommune.noMiljøterapeut