Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

 • kommuneplan

  Innspill til ny arealbruk

  13.04.2017Nå kan du se hvilke innspill som er kommet om ny arealbruk i Hamar, i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.
 • Flyfoto

  Hvor kan det fortettes?

  13.04.2017Kommunen har satt i gang et arbeid med fortettingsanalyser for boligområdene i sentrale deler av Hamar. Hensikten er å finne ut hvor det kan ligge til rette for boligfortetting - og hvor det ikke bør fortettes vesentlig.
 • Collage fra scenrioarbeidet.

  Scenarioarbeid for Hamars framtid

  07.04.2017I arbeidet med ny kommuneplan har Hamar kommune ønsket å løfte perspektivet og se hvilke globale trender kommunen vil bli påvirket av.
 • INVITERER TIL DIALOG: Synspunkter og meninger om folkehelse er tema for dialog onsdag 1. mars, og kommuneoverlege Hege Raastad håper lag og foreninger kjenner sin besøkelsestid. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  Folkehelse for framtida

  01.03.20171. mars fikk lag og foreninger i Hamar anledning til å komme på et dialogmøte i kommunestyresalen der folkehelse var diskusjonstema.
 • Logo Visjon Hamar

  Ny visjon: Innlandets urbane hjerte

  01.03.2017Den nye visjonen for Hamar enstemmig vedtatt i kommunestyret.
 • GJESTEBUDSVERTER: Her har Bobil Høistad (til høyre nederst) samlet mange av de som nå inviterer til gjestebud for å få innbyggere i tale om hvordan de ser for seg at Hamar skal være en god og mangfoldig kommune. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  "Gjestebud" for medvirkning

  25.01.2017Hamar kommune bruker flere metoder for å få innbyggerne i tale. En av dem har vært å holde gjestebud der de 90 gjestene fikk oppgaver de skulle diskutere.

Ny kommuneplan for Hamar

 

Tidslinje for arbeid med ny kommuneplan

Ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel
Høsten 2016 startet arbeidet med en ny kommuneplan for Hamar. Planen skal vedtas innen utgangen av 2017.
Kontaktperson for kommuneplanarbeidet: Jan Otto Langmoen


Bildecollage som viser strandliv, barn, kulturhus og Mjøsa.

Planprogram
Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 21. desember 2016. Les planprogrammet her.

Planprogrammet må ikke forveksles med selve planen. Planprogrammet er en beskrivelse av planprosessen og hva vi skal arbeide med. 

Kommuneplan
I en kommuneplan fastsetter kommunestyret hovedmålene for utviklingen i lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Kommuneplanen skal synliggjøre utfordringer, mål og strategier for å forme framtidas Hamar. 

 • Hva vil vi Hamar skal stå for?
 • Hvilke kvaliteter skal prege kommunen, lokalsamfunnet, næringsliv, kulturliv, utdanning og velferd?

Kommuneplanens arealdel skal avklare arealbruken til ulike formål i et 10-12års-perspektiv.

Innbyggermedvirkning
Plan- og bygningsloven stiller krav om medvirkning i planarbeidet. Som et minimum skal planprogrammet og forslag til ny plan legges ut på høring. I arbeidet med ny kommuneplan for Hamar har vi ønsket å lytte til innbyggerne gjennom ulike medvirkningsaktivteter. 
 

 

 • Ny visjon for Hamar
  Hamar kommune har i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Anti AS og innbyggerne utarbeidet en ny visjon for kommunen. I februar deltok mange innbyggere i et nettbasert medvirkningstiltak ved å fortelle oss hvilke tema som den nye visjonen burde bygge på. Resultatet er vi veldig stolte av:

  Innlandets urbane hjerte 
   

 • Gjestebud om mangfold
  I januar ble det arrangert gjestebud mange steder i kommunen. Det betyr at ca. 90 innbyggere har diskutert Hamar som en kommune med mangfold og tilhørighet, og de har gitt innspill til kommuneplanen. Gjestebud er en metode som er utviklet for å engasjere innbyggere som i liten grad deltar på folkemøter og andre debattarenaer.
  Her finner du gjestebudsrapporten.
  Lenke til artikkel om gjestebud i Hamar.
   
 • Dialogmøte om folkehelse 
  Frivillige lag og foreninger ble invitert for å diskutere kommunens mål for folkehelsearbeidet, og om organisasjonen opplever disse som relevante for det arbeidet organisasjonene gjør. Gjennom kafédialog bidro deltakerne med gode vurderinger og innspill til kommuneplanarbeidet. 
  Her finner du rapporten fra dialogmøtet.
   
 • Folkemøte og næringslivsseminarer om grønt skifte 
  Hamar kommune inviterte til et folkemøte om det grønnes skiftet i februar (2016). Det var stort frammøte av interesserte innbyggere (160 deltakere), som fikk høre gode innlegg. Her finner du presentasjonene:

I tillegg har vi arrangert næringslivstreff 7. oktober 2016, Bolystforum 13. januar 2017 og et lunsj-seminar for næringslivet 16. mars 2017. 

Sist endret: 25.04.2017
|
|
|