Skyphotos bilde av Hamar by med Ankerskogen i forgrunnen.Kommuneplanen handler om hvordan Hamar kommune skal legge til rette for samfunnsutvikling, arealdisponering og utvikling av kommunale tjenester i perioden fra 2018 - 2030.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

 

Forslag til ny kommuneplan for Hamar (2018-2030) har vært ute på høring. Vi inviterte innbyggere, organisasjoner, bedrifter  og samarbeidspartnere til å sende innspill og merknader i perioden 18. november til 12. januar 2018. Nå skal innspillene samles og ses på før politisk behandling av Kommuneplanen våren 2018.

De som har sendt innspill vil få en tilbakemelding på at innspillet er mottat, men det kan ta litt tid før du mottar brevet. Vi vil også legge ut en oversikt over alle innkomne innspill når vi har det klart.  

Du finner forslagene til ny samfunnsdel og arealdel ved å gå inn i menyene på høyre side.


Skylinje av Hamar by