Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Siste nytt

Ny kommuneplan for Hamar

Tidslinje for arbeid med ny kommuneplan

Ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel
Høsten 2016 startet arbeidet med en ny kommuneplan for Hamar. Planen skal vedtas innen utgangen av 2017.


Bildecollage som viser strandliv, barn, kulturhus og Mjøsa.

Planprogram
Innledningsvis har vi utarbeidet et planprogram, slik Plan- og bygningsloven fastsetter at vi skal. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 21. desember. Les planprogrammet her.

Planprogrammet må ikke forveksles med selve planen. Planprogrammet er en beskrivelse av planprosessen og hva vi skal arbeide med. 

Kommuneplan
I en kommuneplan fastsetter kommunestyret hovedmålene for utviklingen i lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Kommuneplanen skal synliggjøre utfordringer, mål og strategier for å forme framtidas Hamar. Kommuneplanens arealdel skal avklare arealbruken til ulike formål i et 10-12års-perspektiv.

  • Hva vil vi Hamar skal stå for?
  • Hvilke kvaliteter skal prege kommunen, lokalsamfunnet, næringsliv, kulturliv, utdanning og velferd?

Innbyggermedvirkning
Plan- og bygningsloven stiller krav om medvirkning i planarbeidet. Som et minimum skal planprogrammet og forslag til ny plan legges ut på høring.

I Hamar inviterer vi innbyggere til medvirkning for ulike temaer. Folkehelse, mangfold og integrering samt ny visjon for Hamar er temaer som vil behandles gjennom ulike former for innbyggermedvirkning. Vi vil legge ut mer informasjon om dette etter hvert.

 

Sist endret: 05.01.2017
|
|
|