Gjeldende skolekretser for den enkelte barneskole, vises i oversiktskartet under. 

Når elevene kommer på ungdomsskolene, skjer inntak på følgende måte:
Ajer ungdomsskole:
Elever fra Prestrud og øvre del av inntaksområdet til Storhamar sorterer til Ajer.
(skillet går ved Fredrik Monsensgate)
Børstad ungdomsskole:
Elever fra Greveløkka, Solvang, Rollsløkken og nedre del av inntaksområdet til Storhamar sorterer til Børstad.
(skillet går ved Fredrik Monsensgate).
Ener ungdomsskole:
Elever fra Ingeberg, Ridabu, Lunden og Lovisenberg skolekrets går her.
 


Se større kart
 

Fra skoleåret 2018/2019 er det vedtatt nye skolekretsgrenser og endret tilhørighet til ungdomsskolene.

Last ned kart over skolekretsgrenser for barneskolene fra 2018/2019 her.

Tilhørighet til ungdomsskolene blir knyttet til barneskolene, slik:
Ajer: Elever fra Storhamar og Prestrud skole
Børstad: Elever fra Greveløkka, Solvang og Rollsløkken skole
Ener: Elever fra Ingeberg, Ridabu, Lunden og Lovisenberg skole.