Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Kreftkoordinator

Mange vil oppleve at det er vanskelig å få og leve med en kreftsykdom eller annen livstruende sykdom. Det er ofte mye usikkerhet forbundet med disse sykdommen, og det er mange spørsmål som krever svar.

For å lette prosessen for de som blir rammet av alvorlig sykdom, har kommunen en egen kreftkoordinator til dette.

Tilbudet er et lavterskeltilbud, og alle kan ta kontakt; enten pasienten selv, pårørende, venner, fastlege eller spesialisthelsetjeneste. Det krever ingen henvisning, og alle henvendelser blir besvart. Tilbudet er gratis. 

Hva kan en kreftkoordinator hjelpe med?

 • Gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, symptomlindring og pleie og omsorg ved livets slutt.
 • Lindre symptomer av både fysisk, psykisk, sosial og åndelig art.
 • Gi informasjon om ulike tjenestetilbud i kommunen.
 • Hjelp til med å samordne tilbud og tjenester til alvorlig syke og deres pårørende, og være et bindeledd mellom ulike nivåer og tjenester.
 • Tilby støttesamtale til pasienter og deres pårørende
 • Ivareta barn som pårørende og være et bindeledd mellom familie, skole/SFO, barnehage og helsestasjon der det er behov for det. 
 • Være kontaktperson dersom det er behov for opphold på Lindrende enhet ved Prestrudsenteret.

Kreftkoordinator samarbeider tett med :

 • Hjemmesykepleien
 • Lindrende enhet
 • Kreftsykepleiere i kommunen
 • Tjenestekoordinatorene i kommunen
 • Fastlegene
 • Ergo- og fysioterapeuter
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Helsestasjonen
 • NAV
 • Hospice Sangen
 • Kreftforeningen
 • Sosionom
 • Prestetjenesten
 • Kompetansesenteret for lindrende behandling på Ullevål
Sist endret: 27.02.2017
|
|
|