Kommunestyret i Hamar kommune vedtok Planstrategi for Hamar kommune 2016-2019 i møte 28.09.16.

Planstrategien finner du her.

Alle kommuner skal lage en kommunal planstrategi i starten av ny kommunestyreperiode. Hovedhensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i fireårsperioden. I planstrategien skal kommunens muligheter og utfordringer vurderes, slik at kommunens reelle behov skal styre hvilke planleggingen.

Miljøverndepartementet (MD) har laget en veileder om kommunal planstrategi som sier litt mer om hva planstrategien skal være - og ikke være. 

Med vedtaket av planstrategien vedtok kommunestyret at kommunen skal utarbeide en ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel. Kommunen har laget et kunnskapsgrunnlag for planstrategien og ny kommuneplan. Dette kunnskapsgrunnlaget finner du her.