Parkering på kommunal p-plass/gateparkering:
 • Korttidsparkering pr. time: 18,00 kroner
 • Timeparkering på langtidsplasser, også lørdag: 17,00 kroner
 • Dagparkering langtidsplasser, også lørdag: 38,00 kroner.
 • Månedskort for beboere 310,00 kroner pr. mnd. eller 3 100,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • Månedskort for ikke-beboere 760,00 kroner pr. mnd. eller 7 600,00 kroner pr. år. Abonnementskort for beboere på gategrunn gjelder kun i sone 3202.
 • Gratis korttidsparkering i to timer i den indre bykjernen. Sone 3211.

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Østre Torg:

 • I tidsrommet 0700 – 1800 koster de 3 første timene kr 17,00 pr. time, for de neste timene kr 16,00 pr. time.
 • I tidsrommet 1800-0700 kr 60,00 for perioden.
 • Månedsleie: 1050,00 kroner

25 % mva. er inkludert i prisen.

P-hus Vestre Torg: 

 • Kr 15,00 pr time
 • Kr 40,00 pr døgn
 • Abonnementskort beboer innen avgiftssonen kr 425,- pr. mnd. I januar og februar kan beboere kjøpe kort gjeldende for hele inneværende år for kr 4250,-. 
 • Abonnementskort andre kr 650,00 pr. mnd. I januar og februar kan andre kjøpe kort gjeldende for hele inneværende år for kr 6500,00. 

25 % mva. er inkludert i prisen.
NB! Vestre Torg P-hus har automatisk kjøreport. Når du kjører mot porten, åpnes den automatisk. Denne funksjonen er operativ når temperaturen går under minus 8-10 grader Celsius.

EL-biler: Parkerer gratis på alle kommunale p-plasser hvis urskiven brukes.Kontrollsanksjon

En kontrollsanksjon ilegges for brudd på vilkårene for parkering, for eksempel hvis du ikke har betalt eller tiden har gått ut ved avgiftsbelagt parkering.

Lav sats: 300 kroner
Høy sats: 600 kroner

Det gjelder også  ved feilparkering på handicapplass. 

Sats: 900 kroner.

 

Parkeringsgebyr

Parrkeringsgebyr ilegges for ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og forskrift om parkeringsgebyr.

Sats: 900 kroner 

(Alle gebyrer er vedtatt av Samferdselsdepartementet og er de samme over hele landet.) 

 

FRIKJØPSORDNING - Frikjøp fra krav om bygging av parkeringsplasser:

For regelverk, se kommunestyresak 55/72 og formannskapssak 627/77. Avgiftsbeløpet reguleres hvert 3. år i samsvar med SSBs byggekostnads-indeks for blokker. Det betales pr frikjøpt plass kr 150 000,00-.