Hamar kommune tilbyr ulike typer vaksine og driver smittevernarbeid på flere områder. Dette er tjenester du kan få hos oss:

1. Grunnvaksine til barn og unge
Grunnvaksiner til barn og ungdom gis på helsestasjonene våre og gjennom gjennom skolehelsetjenesten. NB! Kvinner født i 1991 eller senere har gjennom et midlertidig vaksinasjonsprogram fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er nå avsluttet i juli 2019.

Lenker:

 

2. Reisevaksiner - og generelle reiseråd

Det er flere reisemål der det anbefales vaksine før man drar. Det er viktig å tenke på vaksine både i forbindelse med kortere ferieturer og langtidsopphold i utlandet.
Husk å bestille time i god tid! 

Lenke:


3. Influensavaksine
Smittevernkontoret i rådhuset tilbyr hver høst influensavaksine, og tre ulike vaksinedatoer settes opp. Vaksinen kan også fås hos fastlegene og den tilbys beboere ved sykehjemmene våre.

Lenker:


4. Andre vaksiner
Smittevernkontoret tilbyr vaksine mot skogflåttencefalitt og gir oppfriskningsvaksiner for voksne, samt vaksine mot hjernehinnebetennesle for ungdom.

Lenke:


5. Tuberkulosekontroll
Hvis du kommer fra et land som har mye tuberkulose og skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge, er kontrollen obligatorisk. Dette gjelder også hvis du jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder og hvis du har jobbet i helsevesenet i disse landene.

Lenker: