Hamar kommune tilbyr ulike typer vaksine og driver smittevernarbeid på flere områder. Dette er tjenester du kan få hos oss:

 

Grunnvaksine til barn og unge

Grunnvaksiner til barn og ungdom gis på helsestasjonene våre og gjennom gjennom skolehelsetjenesten. 

 

Reisevaksiner

Det er flere reisemål der det anbefales vaksine før man drar. Det er viktig å tenke på vaksine både i forbindelse med kortere ferieturer og langtidsopphold i utlandet.

  • Husk å tenke på vaksine i god tid! Vi anbefaler å bestille time minimum to måneder før reise.
  • Sjekk hvilke vaksiner du har og hvilke du trenger der du skal reise: Hvilke vaksiner har jeg? - Hvilke vaksiner trenger jeg?
  • Hvis du tar medisiner bør du først sjekke med legen din om du kan ta vaksine før du bestiller time

Bestill time


Influensavaksine

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år for å være beskyttet, fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid

I år er influensavaksinen gratis for målgruppene. Du kan få vaksinen hos fastlegen, eller bestille time hos smittevernkontoret i rådhuset fra uke 42.

Les mer om influensavaksinering høsten 2021

Bestill time

 

Vaksine mot lungebetennelse 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer over 65 år tar vaksine mot lungebetennelse (pneumokokksykdom) hvert 10. år. I tillegg anbefales vaksinen til personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret, og ved flere sykdommer som gir økt risiko for lungebetennelse (pneumokokksykdom). 

Bestill time

 

Tuberkulosekontroll

Hvis du kommer fra et land som har mye tuberkulose og skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge, er kontrollen obligatorisk. Dette gjelder også hvis du jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder og hvis du har jobbet i helsevesenet i disse landene.

Bestill time

 

Andre vaksiner

Smittevernkontoret tilbyr vaksine mot skogflåttencefalitt og gir oppfriskningsvaksiner for voksne, samt vaksine mot hjernehinnebetennesle for ungdom.

Bestill time