Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Vaksine og smittevern

Familie og levekår i Hamar kommune tilbyr ulike typer vaksine og driver smittevernarbeid på flere områder. Dette er tjenester du kan få hos oss:

1. Grunnvaksine til barn og unge
Grunnvaksiner til barn og ungdom gis på helsestasjonene våre og gjennom gjennom skolehelsetjenesten.

Lenker:


2. HPV-vaksine til ungdom
HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere er gratis for kvinner i målgruppen, og det er satt opp et vaksinasjonsprogram, hver med tre doser, her i Hamar. Vaksineringen krever påmelding.

Lenke:


3. Reisevaksiner - og generelle reiseråd

Det er flere reisemål der det anbefales vaksine før man drar. Det er viktig å tenke på vaksine både i forbindelse med kortere ferieturer og langtidsopphold i utlandet.
Husk å bestille time i god tid!

Lenke:


4. Influensavaksine
Smittevernkontoret i rådhuset tilbyr hver høst influensavaksine, og tre ulike vaksinedatoer settes opp. Vaksinen kan også fås hos fastlegene og den tilbys beboere ved sykehjemmene våre.

Lenker:


5. Andre vaksiner
Smittevernkontoret tilbyr vaksine mot skogflåttencefalitt og gir oppfriskningsvaksiner for voksne.

Lenke:


6. Tuberkulosekontroll
Hvis du kommer fra et land som har mye tuberkulose og skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge, er kontrollen obligatorisk. Dette gjelder også hvis du jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder og hvis du har jobbet i helsevesenet i disse landene.

Lenker:

Sist endret: 26.04.2017
|
|
|