Hamar kommune leier ut en rekke anlegg til idretts- og kulturformål.
For priser, søknadsskjema og reglement se lenker nederst på denne siden.

Utleieobjekter som administreres av Hamar kommune:
Kontakt Servicekontoret: 62 56 30 10.

For leie av gater og torg, kontakt Morten Haug, Forvalter veg,  tlf. 47718720 eller e-post: morten.haug2@hamar.kommune.no


Øvrige utleieobjekter i kommunen:

  • Børstad kunstgressbane kontakt HIL Fotball v/Ivar Rønningen, e-post: iroenni@online.no 
  • Briskeby kunstgressbane kontakt HamKam v/Knut Hagen tlf. 41338863 eller e-post: knut.hagen@hamkam.no
  • Prestrud kunstgressbane kontakt Storhamar Fotball v/Arild Johansen tlf. 97540801 eller e-post: arild@storhamarfotball.no
  • Vikingskipet, CC amfi (Hamar OL-amfi) eller Storhamar ishall kontakt HOA tlf. 62 51 75 00 eller se deres nettsider www.vikingskipet.no
  • Ankerskogen svømmehall ring 62 56 18 60 eller besøk deres nettsider www.ankerskogen.no
     

Søknadsfrister:
For sesongleie (skoleår) av idrettshaller og gymsaler er søknadsfrist årlig 15. mai.
Søknad for leie av enkelttimer i de anlegg som administreres av kommunen må foreligge minimum 14 dager før ønsket leiedato. 


Skjemaer
Søknadsskjema sesongleie flerbrukshaller
Søknadsskjema sesongleie gymsaler
Ordensreglement for leie av skolelokaler
Prisliste