Illustrasjon på omsorg.Personlig assistent (BPA) er et tilbud for personer med et omfattende bistandsbehov. Tilbudet gjelder alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp.

I dag er det mellom 40 og 50 personer i Hamar som har fått et vedtak på at de skal få en personlig assistent til å hjelpe seg i et større eller mindre antall timer i løpet av døgnet. 

Her finner du mer informasjon om BPA

Her finner du mer informasjon om BPA(pdf)

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon
Personlig assistent ordningen (PAO) har kontorer i Parkgården, Parkgata 35, 2317 Hamar.

  • Leder for personlig assistent ordninger. 

Den som har behov for brukerstyrt personlig assistanse, sender inn sin søknad til Personlig assistent ordningen, som har ansvaret for å fatte enkelt vedtak.

Fritt brukervalg
Det er fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse, noe som betyr at brukerne selv kan velge mellom godkjente leverandører i forhold til hvem de ønsker å bruke som sin arbeidsgiver. I dag har brukerne i Hamar 19 ulike leverandører å velge mellom – alle disse 19 har tilfredsstilt en rekke kvalitetskrav for å få konsesjon.

Liste med leverandører
Du kan velge mellom følgende leverandører:

Kun leverandører som har fått konsesjon kan levere tjenester til brukere i Hamar kommune. Leverandørene på listen over har tilfredsstilt en rekke kvalitetskrav for å få en slik konsesjon. Blant annet må de ha erfaring fra liknende oppdrag, ha nødvendige rutiner og ha godkjente lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjøres for å sikre at du som bruker får god kvalitet på tjenestene.

Valget av leverandør påvirker ikke omfanget av tjenestene du mottar.  Det er fortsatt Hamar kommune ved PAO, som mottar søknader, saksbehandler og fatter vedtak på dette.

Slik velger du leverandør
Informasjon om de ulike leverandørene finner du på deres hjemmesider. Du må gjerne ta direkte kontakt med leverandørene dersom du ønsker mer informasjon.

Slik bytter du til en annen leverandør
Dersom du ønsker kan du når som helst bytte leverandør, i henhold til gjeldende oppsigelsesfrist. Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger du kan bytte. Du tar selv kontakt med den nye leverandøren for å inngå ny avtale. Deretter må du sende en ny kontrakt til PAO i Hamar kommune. Når leder i PAO har signert, er avtalen inngått mellom alle tre parter. Du må selv varsle nåværende leverandør om at du ønsker å bytte.

Ta gjerne kontakt med PAO i Hamar kommune, dersom det er noe du lurer på i forbindelse med bytte av leverandør. Kommunen kan derimot ikke svare på spørsmål om den enkelte leverandør.