Fysioterpi for barn - Adobe Stock PhotoDette er en tjeneste for barn og unge som har en forsinket motorisk utvikling, er motorisk usikre, som har en skade i bevegelsesapparatet og for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger.

Fysioterapitjenesten for barn og unge i Hamar kommune er samlokaliserte (kontorer og behandlingsrom) i Ankerskogen svømmehall, i 4. etasje.

Arbeidsoppgaver
Habilitering og rehabilitering ved sykdom/skade, som er medfødt eller ervervet, kort- eller langvarig. 
Med vårt fagfelt skal vi bidra til helheten i barnets liv. Eksempler på arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Utredning, vurdering og behandling av barn
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere av barn og unge
 • Undervisning
 • Forebyggende tiltak
 • Deltakelse i samarbeidsmøter og i tverrfaglige koordineringsmøter 

Arbeidsarenaer:

 • Fysioterapiavdelingen for barn og unge i Ankerskogen
 • Barnehager
 • Skoler
 • Hjemme hos barna og ungdommene
 • Helsestasjon
 • Basseng
 • Gymsal

Fysioterapeuter:

Besøksadresse:
Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar

Postadresse:
Fysioterapitjenesten for barn og unge (v/ fysioterapeut…)
Postboks 4063
2306 Hamar

MERK: Næringsdrivende fysioterapeut i Hamar kommune, som jobber med barn og unge, Tove Svellet Bekkestad, har både postadresse og besøksadresse i Ankerskogen: Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar. Tlf. 924 27 858, epost: tsbfysio@online.no

Aktuelle dokumenter