Kommunefysioterapi voksne og eldre
Dette er et tilbud for dem som ikke kan benytte seg av institutt/næringsdrivende fysioterapeuter.

Våre arbeidsoppgaver er:

 • Rehabilitering, opptrening og behandling ved sykdom eller skade og ved kroniske og smertefulle lidelser.
 • Forebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.
 • Tiltak for å unngå eller utsette institusjonsopphold.
 • Tilrettelegge, veilede og stimulere til egentrening.
 • Veiledning av pårørende og personale.
 • Vurdere og tilrettelegge fysisk miljø.
 • Veilede i anskaffelse og foreta opplæring i bruk av tekniske og ortopediske hjelpemidler.


Fysioterapeuter:

 • Helge Afseth, rehabilitering og kommunal fysioterapi. Faglig koordinator. Tlf. 62 56 36 34, mobil 901 55 673. Adresse: Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu.
 • Heidi Starheim Løvaas (vikar for Nina Legar Grønningen), kommunefysioterapeut innen hverdagsrehabilitering.  Mob: 475 04 847. 
 • Solvår Lundby, rehabilitering og kommunal fysioterapi for øvrig, mob: 906 26 516
 • Linda Jeanett Blomen, tlf. 90712 866, hjemmerehabilitering. 
 • Christine Helseth tlf. 62 56 38 54 mobil 400 16 825. Arbeider på Prestrudsenteret og Finsalsenteret.
 • Jørgen Moen, fysioterapeut/ prosjektleder, mob 906 22 856.
 • Christer Holmtvet Storjordet, turnusfysioterapeut til 14.02.20. Adresse: Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu.