Kommunefysioterapi voksne og eldre
Dette er et tilbud for dem som ikke kan benytte seg av institutt/næringsdrivende fysioterapeuter.

Våre arbeidsoppgaver er:

  • Rehabilitering, opptrening og behandling ved sykdom eller skade og ved kroniske og smertefulle lidelser.
  • Forebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.
  • Tiltak for å unngå eller utsette institusjonsopphold.
  • Tilrettelegge, veilede og stimulere til egentrening.
  • Veiledning av pårørende og personale.
  • Vurdere og tilrettelegge fysisk miljø.
  • Veilede i anskaffelse og foreta opplæring i bruk av tekniske og ortopediske hjelpemidler.


Kontakt:

  • Helge Afseth, rehabilitering og kommunal fysioterapi. Faglig koordinator. Tlf. 62 56 36 34, mobil 901 55 673. Adresse: Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu.