Økonomistaben inngår som en av enhetene i administrasjonen. Avdelingen har ansvar for planlegging, rapportering og innkjøp.

Kontaktinformasjon og ansvarsfordeling:

Navn:AnsvarBistår
Martin Wilisoo,
Økonomisjef
E-mail:
Martin.Wilisoo@hamar.kommune.no

Lede avdelingen
Organisasjonsutvikling
Personaloppfølging
Stabsmøter
Rådmannens ledermøter
Kontakt mot HIKT
Interkommunalt samarbeid
Politisk kontakt

På alle fagområder ved behov
   
Siri Kraft Talsnes,(PERMISJON)
Økonomirådgiver
E-mail: siri.kraft.talsnes@hamar.kommune.no
Årsmelding
Månedsrapportering
Tertialrapportering
Kvartalsrapportering
Kostra-rapportering
Handlings- og økonomiplan
Internkontroll
EQS og Lean
Oppfølging mot resultatenhetene
Videreutvikle Agresso, inkl. opplæring
Handlings- og økonomiplan
Budsjett
Budsjettreguleringer
Likviditet
 
Halvor Haug,
Spesialrådgiver
E-mail:
halvor.haug@hamar.kommune.no

Analyse - Kostra
Nøkkeltallsananlyse
Finansiering
Finansreglement
Låneforvaltning
Plasseringer
Likviditet
Pensjonsutredning
Økonomireglement

Garantiansvar
Budsjettreguleringer
Årsmelding
Tertialrapportering
Jon Håkon Øverhaug,
Økonomirådgiver
E-mail:
jon.hakon.overhaug@hamar.kommune.no

Handlings- og økonomiplan
Årsbudsjett
Budsjettendringer
Garantiansvar
Oppfølging KF og andre selskaper
Tjenesteyt. avtaler
Interkommunal strømavtale

Årsmelding
Tertialrapportering
KOSTRA-tall
Nøkkeltallsanalyse
Videreutvikle Agresso

Harald Brovold
innkjøpsrådgiver
E-mail: harald.brovold@hamar.kommune.no

Stig Roger Andreassen
innkjøpsrådgiver
E-mail: Stig.roger.andreassen@hamar.kommune.no

 Innkjøp 
Kåre Brenden,
systemrådgiver
E-mail:
kaare.brenden@hamar.kommune.no
Systemansvar Agresso
Bistå med arbeid på lønn
Opplæring i Agresso

3 driftsavdelinger er lokalisert i 2 etg i rådhuset (lønn, regnskap og fakturering).