Morten Frodahl og Marte Berntsen - Friskliv ungFriskliv Ung er vårt tilbud til ungdom. Frisklivssentralen har siden 2013 hatt et aktivitetstilbud til ungdom. I tillegg til ukentlige aktiviteter har vi også aktivitetstilbud i sommer, høst og vinterferie samt matlagingskurs for ungdom. Alle våre tilbud til ungdom er gratis.

Aktivitetslederne våre på Friskliv Ung er Morten Frodahl og Marte Berntsen.

Friskliv ung – Resept
Frisklivssentralen kan gi veiledning og oppfølging til barn/ungdom og deres familier innenfor temaer som hverdagsrutiner, kosthold og aktivitetsvaner. I tillegg har vi god oversikt over hvilke aktivitetstilbud tilbud som finnes i området. Frisklivssentralen samarbeider blant annet med skole og skolehelsetjenesten. 

FerietilbudGod lunsj i skinnende sol på vårt ferietilbud for ungdom sommer 2016.
Vi arrangerer aktivitetsuker hver sommer, høst og vinterferie. Tilbudet er gratis og gis til ungdomsskoleelever i Hamar kommune. Aktivitetene foregår både ute og innendørs og kan være aktiviteter som bading i Ankerskogen, kajakkpadling, aking, hesteridning og tur til klatreparken Vi har voksne og erfarne aktivitetsledere på disse tilbudene. Under aktivitetene fokuserer vi på det sosiale, at det skal være gøy og at man skal oppleve det å mestre under trygge rammer.Programmene legges ut på kommunens nettsider i forkant av hver aktivitetsuke eller du kan ta kontakt med oss for mer informasjon.