Mestring og helse er en enhet med flere tjenester under Hese og omsorg i Hamar kommune.

Avdelingsleder, Avdeling for Mestring og helse: 
Anita Østheim
Mobil 995 52 543
anita.ostheim@hamar.kommune.no


Følgende tjenester er organisert under Mestring og helse: 

  • Rus og psykisk oppfølgingsteam (ROP-team) og booppfølgingsteam, Lene Andreassen Bårdseng er leder
  • Psykisk helseteam med Sira-huset,  Solhellinga 10 og KAD –senger (kommunale akutt døgnsenger for psykisk helse), Sissel Juliussen er leder
  • Frisklivsentralen, Heidi Langrusten Gundersen er leder
  • Ergo-/fysioterapeut tjenesten, Turid Karseth er leder
  • Koordinerende enhet, Ansatte der er Gry Akre og Anette Christiansen.