Ajerhagan bofellesskapKontakt:

  • Arbeidslagsleder: Mette Strandlie, tlf. 469 08 835
  • Soneleder: Århild Snekkevåg, tlf. 482 34 984

Ajerhagan bofellesskap ble etablert februar 2015. Det består av 9 leiligheter og et stort fellesareal. Personalet gir individuelle tilpassede tilbud til 4 brukere som bor utenfor bofellesskapet.

I hverdagen legges det fokus på trygghet og brukermedvirkning.

Det gis individuelle tilpassede tilbud
Beboerne deltar på ulike arbeidsrelaterte tilbud på dagtid og dyrker sine hobbyer (som fotball, trening på helsestudio, kino, skyting, sykkelturer, svømming, ulike kulturtilbud, turer i skog og mark ol.) på kveldstid. Hverdagen består ellers i å holde leiligheta i orden sammen med ansatte, samt bistand til innkjøp , tannlege, legebesøk ol. der det er nødvendig.

Beboerne i dag har beboermøte hver 14 dag. De bestemmer da felles middag på helger og ulike fellesaktiviteter som de ønsker. De bestemmer selv menyen og melder seg på for å spise måltider når de har anledning. Ellers benyttes fellesarealet til filmkvelder, kortspill eller sosial omgang med andre beboere /ansatte.

Trenger beboere bistand for å komme seg ut på aktiviteter, prøver dette å etterkommes.

Ellers deltar beboerne og ansatte på ulike tilbud og sommeraktiviteter i regi av  kulturkontoret.

Ansatte
Mette StrandliePr i dag er det 10 ansatte på turnus (6 menn og 4 damer). Det er fra 1 – 2 på jobb samtidig. Det er våken nattvakt. Personalgruppa består av vernepleier, ergoterapeut, pedagog, aktivitører, omsorgsarbeider, helsefagarbeider, sykepleiestudent og assistenter. Noen har også videreutdanning i psykiatri og /eller målrettet miljøarbeid.