Her er noen av punktene i forskriftene som gjelder for deg som bilfører:

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på 900 kroner.
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en bot på 600 kroner.
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en bot på 900 kroner. I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

  1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle. Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.