NYSGJERRIGE
Storhamar skole stimulerer til nyskaping.Solsikke - skolens symbol

Vi er nysgjerrige når:

 • vi lærer å være åpne
 • vi lærer å stille gode spørsmål
 • vi lærer å se muligheter
 • vi lærer å undres

KREATIVE
Storhamar skole tenker annerledes

Vi er kreative når:

 • vi lærer å tenke annerledes
 • vi lærer å finne nye måter å lære på
 • vi bruker alle sanser
 • vi utforsker

ENESTÅENDE
Storhamar skole har fokus på den enkelte i helheten.

Vi er enestående når:

 • vi kan være oss selv
 • vi er unike i fellesskapet
 • vi finner løsninger
 • vi tør å stå for egne meninger

RAUSE
Storhamar skole vil at alle skal trives

Vi er rause når:

 • vi får til å sette andre foran oss selv
 • vi klarer å fange øyeblikkene
 • vi lar andre skinne
 • vi tar vare på hverandre