Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag11. september.

Lenke til valgportalen på Regjeringens nettside.

Illustrasjon fra valglokale - regjeringens flickralbum

 

Se filmen om hvordan og hvorfor du stemmer - film about the election (flere språk - several languages)