Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

 • Illustrasjon stemmegiving

  Vil du stemme hjemme?

  03.04.2015Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jfr. Valgloven § 8-3.
 • Illustrasjonsfoto fra valglokalet i Hamar rådhus.

  Legitimasjon

  03.02.2015Du må vise legitimasjon for å forhåndsstemme og avgi stemme på valgdagen.
 • Illustrasjon fra valglokalet

  Stemmerett

  03.02.2015

Valg 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september.

Lenke til valgportalen på Regjeringens nettside.

Illustrasjon fra valglokale - regjeringens flickralbum

 

Se filmen om hvordan og hvorfor du stemmer - film about the election (flere språk - several languages)

 

Sist endret: 10.05.2017
|
|
|