TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMING – Stortingsvalget 2017 

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmegivning foregår i Hamar rådhus, Servicekontoret fra 10. august - 8. september.  FREDEAG 8. SEPTEMBER ER SISTE DAG - LOKALET STENGER 16.00.

Åpningstider

  • Uke 36 åpent mandag - torsdag klokka 08.00 - 18.00 og fredag 8. september klokka 08.00 - 16.00

Andre mottak for forhåndsstemming som gjenstår

Ambulerende stemming hos de som ALLEREDE som har søkt om dette  


Ambulerende stemmegiving
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemming, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jfr. Valgloven § 8-3.  

Søknad om forhåndsstemming hjemme må være valgstyret i hende innen 07.09.17 klokka 16.00. Det er ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Det er f.eks. ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.  

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan benyttes dersom velgeren ønsker det. Dette skjemaet fylles også ut av representant fra kommunen dersom det kommer muntlig henvendelse om å få stemme hjemme.

Lenke til søknadsskjema - pdf
Lenke til søknadsskjema  - word