Illustrasjon fra et valglokale.Er du innført i manntallet?
Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret. Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Manntallet legges ut til gjennomsyn på Servicekontoret og på biblioteket i Hamar fra 15. juli.

Velgere som bor i utlandet
Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 12. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 

Feil i manntallet?
Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes til:

Valgstyret i Hamar kommune,
Postboks 4063, 2306 Hamar 
eller pr e-post til: postmottak@hamar.kommune.no

Søknad om innføring i manntallet sendes til samme adresse. 

Søknadsskjema word-format
Søknadsskjema pdf-format

Spørsmål kan rettes til servicekontoret på tlf: 62 56 30 10.