Hvor gammel må man være for å stemme? 
Stemmerettsalderen er 18 år. Man må være oppført i manntallet.

Hvordan kan jeg undersøke om jeg står oppført i manntallet?
Du kan sjekke om du står oppført i manntallet ved å henvende deg til Servicekontoret i Hamar kommune. Manntallet legges også ut på biblioteket fra 15. juli.

Hva er et valgkort? Når skal jeg bruke det?
Et valgkort inneholder personlig informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Alle velgere får tilsendt valgkort i slutten av juli. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om din bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Vi oppfordrer deg til å ha med valgkort enten du skal forhåndsstemme eller avgi stemme på valgdagen. Det er ikke krav om at du må ha med valgkort for å stemme, men det går raskere for deg og det letter arbeidet til valgfunksjonærene om du har det med.

Hva gjør jeg om jeg ikke får tilsendt valgkort eller om jeg har mistet det? Eller hvis om opplysningene på valgkortet ikke er korrekte?
Du kan få et nytt valgkort. Kontakt Servicekontoret i kommunen. 

Må jeg vise legitimasjon når jeg stemmer? 
Ja, k
rav om legitimasjon ble innført i 2007. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kravet er at legitimasjonen inneholder navnet ditt, fødselsdatoen din og bilde av deg. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus, fengsel eller lignende, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte identiteten din. Da må den ansatte vise legitimasjon.

Når kan jeg forhåndsstemme?
Såkalt tidligstemming kan gjøres ved Servicekontoret i rådhuset i perioden 1. juli - 10. august. I denne perioden vil de vanlige stemmesedlene ikke være tilgjengelig. Da brukes lister hvor du krysser av for hvilket parti du vil stemme på. 

Fra 10. august vil alle stemmesedler være tilgjengelig, og du kan også da forhåndsstemme ved Servicekontoret i Hamar rådhus og noen andre steder på oppgitte datoer. Les mer om forhåndsstemmesteder og tider her.  

Du kan forhåndsstemme fram til 8. september. I utlandet kan du forhåndsstemme fra 1.juli til 1. september 2017. Husk å stemme så tidlig at stemmen rekker fram til kommunen din innen valgdagen kl. 21.00.


Husk legitimasjon og valgkort! Du blir veiledet i hvordan du avgir stemme ved oppmøte. 

Kan man forhåndsstemme i en annen kommune enn der man er manntallsført?
Ja, det går fint. Husk bare å vise legitimasjon og ha med valgkortet. Valgmedarbeideren vil legge stemmeseddelkonvolutten din sammen med valgkortet ditt i en omslagskonvolutt. Denne omslagskonvoluttene skal du legge i valgurnen. 

Omslagskonvolutten sendes til valgstyret i den kommunen der du er manntallsført. Her blir du krysset av i manntallet og valgkortet ditt blir skilt fra stemmeseddelkonvolutten. Stemmeseddelkonvolutten din legges i en urne som åpnes valgdagen. 

Hva gjør jeg om jeg er for syk til å ta meg til et valglokale?
Stemmeberettigede som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme til stemmelokalet verken til forhåndsstemming eller på valgdagen, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, f.eks. hjemme. Les mer om hvordan du kan søke om å få stemme hjemme.

Kan jeg få transport til et valglokale?
Stemmeberettigede som har problemer med å ta seg til valglokalet, kan få bistand ved å henvende seg til kommunen. Behov må være meldt inn før kl 18.00 valgdagen. Bruk mobil 468 00 613.

Kan jeg få hjelp i stemmeavlukket?
Dersom du har behov for hjelp i stemmeavlukket, kan du få det av en av valgfunksjonærene. I helt spesielle tilfeller (alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming) kan du få peke ut din egen hjelper i tillegg til valgfunksjonæren.

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?
På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen der du er manntallsført, dvs den kommunen som folkeregisteret hadde registrert deg som bosatt i 30. juni i valgåret. På valgkortet ditt vil det stå adresse og åpningstid for valglokalet i den stemmekretsen du tilhører, men du kan fritt velge å stemme i det valglokalet i kommunen som passer deg best. Husk at alle velgere må vise legitimasjon for å få stemme. Ta også med valgkort - det sparer deg for tid i valglokalet. Her er oversikt over valgkretser i Hamar.

Hvordan stemmer jeg i valglokalet på valgdagen? 

  1. Gå til avlukket og finn stemmesedlene du vil bruke
  2. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene
  3. Brett stemmesedlene med partinavnet inn og feltet for stempling ut slik at ingen kan se hva du stemmer. Du skal ikke brukes konvolutt eller noe omslag rundt stemmeseddelen.
  4. Gå til avkrysserbordet og bli avkrysset/registrert i manntallet.
  5. En valgfunksjonær stempler utsiden av stemmesedlene dine.
  6. Legg selv de stemplede stemmesedlene i urnen.

Kan jeg rette på stemmeseddelen?
Ja, det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen. Ikke vær redd for å endre på stemmeseddelen! Stemmen din vil ikke bli forkastet selv om du gjør feil, men rettingen blir da ikke tatt til følge. Veiledning for hvordan du gjør endringer, står på stemmesedlene. Her følger mer om hvordan du kan endre:

Endre rekkefølgen på kandidatene ved å sette et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e) slik at du markere hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være.

Stryke kandidater ved å sette ett merke(kryss, hake eller lignende) i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e) du vil stryke.