Adresse: Wergelandsgate 4, 2317 Hamar
Telefon: 62 52 65 50
Daglig leder: Eli Dæhlin Bøhmer 

Velferdssentralen er et frivillig samlingssted for eldre i Hamar. Kort sagt: Et sted å gå - et sted å bruke. Her foregår en rekke aktiviteter i løpet av uka:  

  • Tirsdagstreff med ulike kulturinnslag
  • Seniordans
  • Sangkor
  • Bridgeklubb
  • Hobbyklubb
  • Hyggebingo 
  • Kurs i samarbeid med Folkeuniversitetet
  • Gudstjenester
  • Turer
  • Hårpleie og fotpleie 

Smørbrød serveres! Festkledde damer!

Representanter fra tilsluttede foreninger danner styret og de er ansvarlige for drift av Velferdssentralen. Hamar kommune yter et betydelig driftstilskudd og betaler husleie.

De tilsluttede foreningene er: Hamar Røde Kors, Hamar Sanitetsforening og LHL ( Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) Hamar og HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Hamar. Seniorsenteret Velferden har over 40 frivillige hjelpere som deltar under de ulike arrangementene.
.