Adresse: Wergelandsgate 4, 2317 Hamar
Telefon:  908 32 939
e-post: post@velferdenhamar.no 
Dagligleder: Eli Dæhlin Bøhmer

 
Seniorsenteret Velferden er et aktivitetstilbud for eldre i Hamar. Vi ønsker å bidra til trivsel og glede i hverdagen for eldre. Vår måte å gjøre dette på, er å tilby ulike aktiviteter og sosialt fellesskap.
 
Utvalg av aktiviteter:
  • Mandag Sjakk, trim, tradisjonsdans og seniordans.
  • Tirsdager: Billedvev, Seniordans for nybegynner og litt øvede samt hyggetreff med underholdning på formiddagen.
  • Onsdager: kor, porselensmaling og konversasjonskurs i engelsk og spansk.
  • Torsdager spilles det Bridge og andre kortspill samt konversasjonskurs i fransk på to nivåer, og hobbyklubb. Torsdager annenhver uke møtes «karatreffet», en samtalegruppe for eldre menn.
  • Fredag er det kaffekos med bingo. Sosialt samvær med kaffekos på alle aktiviteter.
  • Turer
  • Gudstjeneste 4 ganger i året.
  • Det er også frisør og Fotpleietilbud i Velferden.
Åpningstider:
Velferden telefon 908 32 939.
Mandag – Torsdag 09.00 – 15.00
Fredag 09.00 – 13.00

Frisør telefon62 52 65 50.
Mandag – fredag 09.00 – 14.30

Fotterapaut telefon 62 52 65 50
Mandag – torsdag 08.00 – 16.00
 
Mer om Seniorsenteret Velferden:
Oppstart 26. september 1967. Seniorsenteret Velferden er organisert som en forening. Det er Velferdsringen som står bak. Velferdsringens tilsluttede foreninger er Hamar Røde Kors, Hamar Sanitetsforening, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) Hamar, og Hørselshemmedes landsforbund (HLF) Hamar og Omegn. Hver forening har en representant i styret, og brukerne har to representanter. Hamar kommune yter betydelig økonomiskstøtte til driften. Senteret har mange frivillige hjelpere til de ulike arrangementene.


.