Adresse: Wergelandsgate 4, 2317 Hamar
Telefon:  908 32 939
e-post: post@velferdenhamar.no 
Dagligleder: Eli Dæhlin Bøhmer

 
Seniorsenteret Velferdens formål er å forebygge isolasjon ved å tilby ulike aktiviteter til eldre personer i Hamar og omegn. Aktivitetene skal bidra til å fremme velferd, trivsel og livskvalitet.
Oppgavene omfatter: Arrangement av møter, turer, ulike aktiviteter, og annet som kan gi læring, fysisk aktivitet samt mulighet til sosial omgang. Vi skal hele tiden søke å finne nye aktiviteter å tilby nye brukergrupper, samt andre velferdstiltak som til envher tid kan bidra til å freme velferd, trivsel og livskvalitet.
Kommunen bidrar vesentlig til driften med økonomisk tilskudd.
 
 
Utvalg av aktiviteter:
  • Mandag Sjakk, trim, tradisjonsdans og seniordans.
  • Tirsdager: Spansk nybegynner kurs. Tysk konversasjon. Billedvev, Seniordans for nybegynner og litt øvede samt hyggetreff med underholdning på formiddagen.
  • Onsdager: kor, porselensmaling og konversasjonskurs i engelsk og spansk.
  • Torsdager spilles det Bridge og andre kortspill samt konversasjonskurs i fransk på to nivåer, og hobbyklubb. Torsdager annenhver uke møtes «karatreffet», en samtalegruppe for eldre menn.
  • Fredag er det kaffekos med bingo. Sosialt samvær med kaffekos på alle aktiviteter.
  • Turer
  • Gudstjeneste 4 ganger i året.
  • Det er også frisør og Fotpleietilbud i Velferden.
Åpningstider:
Velferden telefon 908 32 939.
Mandag – Torsdag 09.00 – 15.00
Fredag 09.00 – 13.00

Frisør telefon62 50 90 90. Telefontid mandag-fredag kl.09.00-17.00.
Tirsdag og onsdag kl.10.00-17.00 er salongen åpen.

Fotterapeut telefon 62 52 65 50
Mandag – torsdag 08.00 – 16.00
 
Mer om Seniorsenteret Velferden:
Oppstart 26. september 1967. Seniorsenteret Velferden er organisert som en forening. Det er Velferdsringen som står bak. Velferdsringens tilsluttede foreninger er Hamar Røde Kors, Hamar Sanitetsforening, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) Hamar, og Hørselshemmedes landsforbund (HLF) Hamar og Omegn. Hver forening har en representant i styret, og brukerne har to representanter. Hamar kommune yter betydelig økonomiskstøtte til driften. Senteret har mange frivillige hjelpere til de ulike arrangementene.


.