Valgkretsene og stemmestedene i Hamar er:

  • Hamar vest – Presterudhallen
  • Ajer – Ajer ungdomsskole
  • Børstad – Børstad ungdomsskole
  • Midtbyen – Hamar rådhus
  • Nedre vang – Ener ungdomsskole
  • Øvre vang – Lunden skole

Informasjon om hvilken krets man tilhører vil stå på valgkortet.
På valgdagen er alle stedene åpne fra klokka 9.00 - 21.00.

Se kretsene på kartet.