Du har stemmerett ved Stortingsvalg: 

  • når du er 18 år eller fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • og når du er norsk statsborger

Alle som skal stemme, må også være oppført i manntallet i en kommune.

Les mer om stemmerett.

Kilde: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).