Triangelgutten i Hamar - laget av Gustav VigelandTeknisk og miljø er et samlepost for flere tjenester i Hamar kommune. Bruk menyene våre for å lese mer om tjenester på dette området.

Interkommunale samarbeid
De siste årene har man i større grad også inngått interkommunale avtaler, noe som innebærer at flere av tjenestene utføres i samarbeid med nabokommunene. Dette gjelder blant annet renovasjonstjenester og kommunaltekniske tjenester innen veg og vann, samt brann- og feietjenester. Under følger snarveier til disse tjenestene: