Norskkurs på kveldstid

  • Neste kveldskurs vil starte mandag 3. september og vare til og med mandag 3. desember.
  • Vi tilbyr språknivå A1-B2, tilbudet vil justeres i forhold til antall påmeldte deltakere.
  • Se egen prisliste

Påmelding/Spørsmål:
Dersom du ønsker å melde deg til kveldskurset kan du ta kontakt med Grete Sivertsen, grete.sivertsen@hamar.kommune.no, Telefon: 62 56 36 80.   

-------------------------------------------------------

Evening language course                                                                                              

  • If you are not eligible for free Norwegian language course, you may still attend for a fee.
  • The next evening course will start in August / September 2018
  • We offer language levels from A1 - B2
  • Information about date and price for the course will be available later

Registration/ Questions:
Grete Sivertsen, grete.sivertsen@hamar.kommune.no,
Phone: 0047 62 56 36 80.