Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

  • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke både serverings- og skjenkebevilling.
  • Hvis du har serveringsbevilling fra før, kan du søke du om skjenkebevilling i tillegg.
  • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted, må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.
  • Du trenger kun å søke om skjenkebevilling for en enkeltanledning når skjenkingen ikke er av varig karakter. Bevilling for en enkelt anledning kan gis for inntil 7 dager.


Når trenger du ikke serveringsbevilling?

  • Du trenger ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge boller og kaffe på skolekorpsets loppemarked eller salg av vafler på en håndballkamp.
  • Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling.
  • Cateringvirksomhet krever ikke serveringsbevilling.
  • For mer informasjon, se hva Mattilsynet skriver om serveringsbevilling.

Søknadsskjemaer:

Eventuelle spørsmål kan rettes til: