Skjenkebevilling for enkelt anledning gis når en gruppe personer, lag/foreninger, et kollegium eller lignende arrangerer en sammenkomst der salg av alkohol inngår som en del av arrangementet. Salget kan forgå ved salg av billetter, ved kuvertpris eller/og ved salg fra bar. Bevillingen kan gis for maksimalt 10 dager sammenhengende. Søknad om bevilling vil bli sendt Politiet til høring, og den som står oppført som ansvarlig for skjenkingen vil bli vandelssjekket. Skjenkebevilling for enkelt anledning gis mot vederlag

Når trenger du skjenkebevilling for en enkeltanledning?

For åpne arrangementer, som for eksempel festivaler og dansetilstelning trengs det skjenkebevilling for en enkelt anledning. Typisk er arrangementer som gjennomføres en eller noen få kvelder/dager og som henvender seg mot allmennheten (åpent arrangement), eksempelvis konserter, kafevirksomhet eller lignende.

Gå til tjenestebeskrivelse for enkeltanledninger.