Sametingsvalg er det i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017.

Du kan stemme i alle landets kommuner i perioden 1. juli til 8. september. På valgdagen kan du kun stemme i kommuner som har flere enn 30 manntallsførte i Sametingets valgmanntall. I Hamar kommune er det færre enn 30 manntallsførte i Sametingets valgmanntall og da er det kun mulig å forhåndsstemme.

For mer informasjon, se informasjon om Sametingsvalget 2017.