Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested, og gjelder kun skjenking til sluttede selskaper. Ambulerende bevillinger brukes ved bryllup, konfirmasjoner, jubileum og lignende. Kretsen av personer må ikke være åpen for utenforstående. Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må initiativet komme utenfra, ikke fra skjenkestedet. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som «sluttet selskap». Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap. Klubber o.l. med begrenset medlemskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap.

Det søkes om ambulerende bevilling dersom en eller flere av følgende forutsetninger er tilstede:

  1. Dersom man leier lokale + flere tjenester (f.eks. vasking, servering o.l.) av utleier. Da er søknad nødvendig.
  2. Dersom man tar betalt for alkohol.
  3. Dersom lokalet festen skal holdes i har en serveringsbevilling.

Ambulerende skjenkebevilling kan ikke brukes når gjestene er invitert via annonser, plakater, Facebook, eller andre sosiale medier. Da må det søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning § 1-6.

Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.