Sommerens betjente åpningtider
21. juni - 15. august

HovedbiblioteketKlokkeslett:
Mandag - Fredag10.00 - 16.00
Lørdag11.00 - 15.00
Utenom disse tider er biblioteket selvbetjent mandag-lørdag kl. 06.00-22.00. 

Når biblioteket er stengt kan du levere i innleveringsautomaten i Morterudsgate.

 
  
Hamar bibliotek avd. Vang 
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag12.00-15.00
Utenom disse tider er biblioteket selvbetjent mandag-fredag kl. 06.00-22.00. 
Når biblioteket er stengt kan du levere i luken til venstre for inngangsdøren. 

 

Ordinære betjente åpningstider

HovedbiblioteketKlokkeslett:
Mandag-Torsdag10.00 - 19.00
Fredag10.00 - 16.00
Lørdag11.00 - 15.00

Biblioteket er selvbetjent mandag til lørdag kl. 06.00 - 22.00.

 

Når biblioteket er stengt kan du levere i innleveringsautomaten i Morterudsgate.

 
  
Hamar bibliotek avd. Vang: 
Mandag-Tirsdag-Fredag12.00 - 15.00
Torsdag16.00 - 19.00
Biblioteket er selvbetjent mandag til fredag kl. 06.00 - 22.00. 
Når biblioteket er stengt kan du levere i innleveringsluken til venstre for inngangsdøren 

 

Slik får du tilgang til selvbetjent bibliotek:

Hovedbiblioteket: Du må ha lånekort og PIN-kode og ha fylt 18 år. Du må i tillegg underskrive en kontrakt. Kontakt skrankepersonalet på hovedbiblioteket eller i Vang for å få ordnet dette. Du vil deretter kunne låse deg inn med lånekort og PIN-kode.

Avdeling Vang: Du må ha lånekort og PIN-kode. Du får automatisk tilgang fra du fyller 18 år. Du vil deretter kunne låse deg inn med lånekort og PIN-kode.

Skal du levere?

Du kan levere hele døgnet!
På hovedbiblioteket kan du levere i innleveringsautomaten i Morteruds gate, på baksiden av biblioteket.
I Vang kan du levere i luke ved inngangsdøren.