ETABLERERPRØVEN ETTER SERVERINGSLOVEN

Etablererprøven er obligatorisk for alle som søker om godkjenning som daglig leder/styrer for serveringsbevilling. Ved søknad om serveringsbevilling må kravet om bestått etablererprøve være oppfylt før serveringsbevilling gis.

Tid og sted

  • Prøven arrangeres to ganger i måneden, på torsdager. I juli og august avholdes kun én prøve.
  • Prøven starter klokka 09.30.
  • Hvis det blir fullt, starter det nye prøver klokka 11.30 samme dag. Dette annonseres ikke.

Ved oppmøte aktuell prøvedag, betales et prøvegebyr på kr 400,- ved skranken i Servicekontoret.

Før prøven kan avlegges må følgende fremvises:

  • Gyldig legitimasjon med bilde
  • Kvittering for betalt prøvegebyr 

 

Prøvedatoer 2019

MÅNED       DAG   DATO  KL
JANUAR   Torsdag    03.01    09.30
 Torsdag      17.01  09.30
FEBRUAR  Torsdag      07.02  09.30
 Torsdag       21.02 09.30
MARS  Torsdag  07.03    09.30
 Torsdag       21.03 09.30
APRIL          Torsdag 04.04 09.30
 Torsdag     25.04  09.30
MAI                   Torsdag 09.05  09.30
 Torsdag23.0509.30
JUNI                       Torsdag06.0609.30
 Torsdag20.0609.30
JULI           Torsdag 04.0709.30
AUGUST            Torsdag08.0809.30
SEPTEMBER        Torsdag05.0909.30
 Torsdag19.09  09.30
OKTOBER      Torsdag03.1009.30
 Torsdag17.1009.30
NOVEMBER            Torsdag07.1109.30
 Torsdag21.1109.30
DESEMBER          Torsdag05.1209.30
 Torsdag12.1209.30


Nærmere om prøven 

Etablererprøven etter serveringsloven er en flervalgsprøve. Prøven består av 50 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer hvorav kun ett svaralternativ er riktig. Nå tas prøven elektronisk. Kandidaten får 90 minutter til å svare på spørsmålene, og vil straks få beskjed om prøven er bestått /ikke bestått.

Ved bruk av papirutgaver får kandidaten 90 minutter og deretter 10 minutter til for å føre svarene inn i retteskjemaet. Kandidaten må bestå 40 av de 50 spørsmålene prøven inneholder.

Vi gjør oppmerksom på at det gis tillatelse til at fremmedspråklige kan få utvidet prøvetiden med inntil en ½ time, såfremt dette er avklart på forhånd. I tillegg gis det tillatelse til at prøven avlegges muntlig slik at  fremmedspråklige og dyslektikere kan få lest opp spørsmålene. For å få avlagt muntlig prøve må dette avtales spesielt.

Læremateriell:
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN) har i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet nødvendig læremateriell til etablererprøven. Boken "Læremateriell-Etablererprøven for serveringsvirksomheter; bestilles hos VINN på telefon 76 96 72 00 eller på faksnummer 76 96 72 01 eller ved elektronisk post. Se link nedenfor.

Lenke til det å bestille læremateriell for etablererprøve

Kandidaten har anledning til å ta med vedlegg fra lærerboka. Ordbok og lovsamling kan også tas med på prøven.

Spørsmål vedrørende etablererprøven kan rettes til Hamar kommune ved

Servicekontoret: 62 56 30 10