ETABLERERPRØVEN ETTER SERVERINGSLOVEN

Etablererprøven er obligatorisk for alle som søker om godkjenning som daglig leder/styrer for serveringsbevilling. Ved søknad om serveringsbevilling må kravet om bestått etablererprøve være oppfylt før serveringsbevilling gis.

Tid og sted

  • Prøven arrangeres to ganger i måneden, på torsdager. I juli og august avholdes kun én prøve.
  • Prøven starter klokka 09.30.
  • Hvis det blir fullt, starter det nye prøver klokka 11.30 samme dag. Dette annonseres ikke.

Ved oppmøte aktuell prøvedag, betales et prøvegebyr på kr 400,- ved skranken i Servicekontoret.

Før prøven kan avlegges må følgende fremvises:

  • Gyldig legitimasjon med bilde
  • Kvittering for betalt prøvegebyr 


Etablererprøven etter serveringsloven er en flervalgsprøve. Prøven består av 50 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer hvorav kun ett svaralternativ er riktig. Prøven gjennomføres elektronisk. Kandidaten får 90 minutter til å svare på spørsmålene, og vil straks få beskjed om prøven er bestått /ikke bestått.

Prøvedatoer 2019

MÅNED

DAG

DATO

KL

NOVEMBER

Torsdag

07.11

09.30

 

Torsdag

21.11

09.30

DESEMBER

Torsdag

05.12

09.30

 

Torsdag

12.12

09.30


Prøvedatoer 2020

MÅNED

DAG

DATO

KL

JANUAR

Torsdag

09.01

09.30

 

Torsdag

23.01

09.30

FEBRUAR

Torsdag

06.02

09.30

 

Torsdag

20.02

09.30

MARS

Torsdag

05.03

09.30

 

Torsdag

19.03

09.30

APRIL

Torsdag

02.04

09.30

 

Torsdag

16.04

09.30

MAI

Torsdag

07.05

09.30

 

Torsdag

14.05

09.30

JUNI

Torsdag

04.06

09.30

 

Torsdag

18.06

09.30

JULI

Torsdag

02.07

09.30

AUGUST

Torsdag

20.08

09.30

SEPTEMBER

Torsdag

03.09

09.30

 

Torsdag

17.09

09.30

OKTOBER

Torsdag

01.10

09.30

 

Torsdag

15.10

09.30

NOVEMBER

Torsdag

05.11

09.30

 

Torsdag

19.11

09.30

DESEMBER

Torsdag

03.12

09.30

 

Torsdag

17.12

09.30


Tilretteleging

Vi gjør oppmerksom på at det gis tillatelse til at fremmedspråklige kan få utvidet prøvetiden med inntil en ½ time, såfremt dette er avklart på forhånd. I tillegg gis det tillatelse til at prøven avlegges muntlig slik at  fremmedspråklige og dyslektikere kan få lest opp spørsmålene. For å få avlagt muntlig prøve må dette avtales spesielt.

Læremateriell:
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN) har i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet nødvendig læremateriell til etablererprøven. Boken "Læremateriell-Etablererprøven for serveringsvirksomheter; bestilles hos VINN på telefon 76 96 72 00 eller på faksnummer 76 96 72 01 eller ved elektronisk post. Se link nedenfor.

Lenke til det å bestille læremateriell for etablererprøve

Kandidaten har anledning til å ta med vedlegg fra lærerboka. Ordbok og lovsamling kan også tas med på prøven.

Spørsmål vedrørende etablererprøven kan rettes til Hamar kommune ved

Servicekontoret: 62 56 30 10