ETABLERERPRØVEN ETTER SERVERINGSLOVEN

Etablererprøven er obligatorisk for alle som søker om godkjenning som daglig leder/styrer for serveringsbevilling. Ved søknad om serveringsbevilling må kravet om bestått etablererprøve være oppfylt før serveringsbevilling gis.

Tid og sted

  • Prøven arrangeres to ganger i måneden, på torsdager. I juli og august avholdes kun én prøve.
  • Prøven starter klokka 09.30.
  • Hvis det blir fullt, starter det nye prøver klokka 11.30 samme dag. Dette annonseres ikke.

Ved oppmøte aktuell prøvedag, betales et prøvegebyr på kr 400,- ved skranken i Servicekontoret. Gyldig legitimasjon og kvittering for betalt prøvegebyr må fremvises før prøven kan avlegges.

Prøvedatoer 2018

MånedDagDatokl
NovemberTorsdag15.11.9:30
 Torsdag06.12.9:30
DesemberTorsdag13.12.9:30
 

 

Nærmere om prøven
Etablererprøven etter serveringsloven er en flervalgsprøve. Prøven består av 50 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer hvorav kun ett svaralternativ er riktig.
Nå tas prøven elektronisk. Kandidaten får 90 minutter til å svare på spørsmålene, og vil straks få beskjed om prøven er bestått /ikke bestått.

Ved bruk av papirutgaver får kandidaten 90 minutter og deretter 10 minutter til for å føre svarene inn i retteskjemaet. Kandidaten må bestå 40 av de 50 spørsmålene prøven inneholder.

Vi gjør oppmerksom på at det gis tillatelse til at fremmedspråklige kan få utvidet prøvetiden med inntil en ½ time, såfremt dette er avklart på forhånd. I tillegg gis det tillatelse til at prøven avlegges muntlig slik at  fremmedspråklige og dyslektikere kan få lest opp spørsmålene. For å få avlagt muntlig prøve må dette avtales spesielt.

Læremateriell:
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN) har i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet nødvendig læremateriell til etablererprøven. Boken "Læremateriell-Etablererprøven for serveringsvirksomheter; bestilles hos VINN på telefon 76 96 72 00 eller på faksnummer 76 96 72 01 eller ved elektronisk post. Se link nedenfor.

Lenke til det å bestille læremateriell for etablererprøve

Kandidaten har anledning til å ta med vedlegg fra lærerboka. Ordbok og lovsamling kan også tas med på prøven.

Spørsmål vedrørende etablererprøven kan rettes til Hamar kommune ved:

  • Servicekontoret: 62 56 30 10
  • Anne Lisbeth Sveen: 62 56 32 90
  • Keth Nafstad: 62 56 32 91