For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jfr. alkohollovens § 7-1.

Som dokumentasjon over omsetningen må salgsoppgaver/faktura fra bryggeri, vinmonopol og eventuelt andre bevillingshaver har kjøpt varer fra, legges ved. Omsetningsoppgaven skal i tillegg være bekreftet av stedets revisor. Det er ikke tilstrekkelig at den som bekrefter er regnskapsfører.

For enkeltmannsforetak som ikke har revisor er det tilstrekkelig at oppgaven er bekreftet av regnskapsfører.

Fra 1. juli 2005 ble det innført nytt system for inndeling av alkoholholdig drikk i alkoholtypene øl, vin og brennevin. Alkoholtypene ble kategorisert etter alkoholstyrke.

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1 - høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 2 - alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
  • Alkoholholdig drikk gruppe 3 - alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer

Fra 01.01.2015 er forskriften for omsetning av alkoholholdig drikk, kapittel 6 Bevillingsgebyr, endret til følgende satser: 

Salg:
Alkoholholdig drikk gruppe 1:                         kr. 0,21 pr. liter

Alkoholholdig drikk gruppe 2:                         kr. 0,58 pr. liter

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 1.480,- pr år.

Skjenking:
Alkoholholdig drikk gruppe 1:                         kr. 0,48 pr. liter
Alkoholholdig drikk gruppe 2:                         kr. 1,26 pr. liter
Alkoholholdig drikk gruppe 3:                         kr. 4,16 pr. liter

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 1600,- for salg og 5200,- pr år for skjenking.